VMware

Wirtualizacja to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalizacja infrastruktury informatycznej. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji ujednolicamy środowisko sprzętowe wielu różnych systemów wykorzystując w optymalny sposób zasoby infrastruktury serwerowej. Wirtualizacja to również mniejsze koszty użytkowania oraz równomierne wykorzystanie zasobów. W przypadku awarii sprzętowej lub zaszyfrowania maszyny fizycznej wirtualizacja pozwala na szybkie przywrócenie kopii serwera, czy stacji roboczej do pracy gwarantując ciągłość pracy.

W ramach wdrożenia wirtualizacji przygotowujemy fizyczne środowisko sprzętowe dla Hosta maszyn wirtualnych. Równolegle przygotowywane jest środowisko backupowe maszyn wirtualnych. W zależności od infrastruktury

wprowadzamy zapasowy Host replikujący środowisko backupowe. Migracja maszyn fizycznych odbywa się poprzez przenoszenie całego obrazu systemu. Administracja i monitoring kopii oraz pracy całego systemu wirtualnego to finalny etap projektu.

VMware vSphere

Jest to platforma do wirtualizacji serwerów. Zawiera niezbędne usługi przeznaczone dla nowoczesnej chmury hybrydowej.

Zajmujemy się kompleksowym wdrożeniem oraz administrowaniem pełnego systemu vSphere wraz ze wszystkimi jego elementami.

vmware.com/products/esxi-and-esx.html

VMware vCenter

Centralna platforma kontroli nad środowiskami vSphere. Jest to system, który umożliwia zarządzanie infrastrukturą vSphere z centralnej lokalizacji. vCenter umożliwia administrowanie bezpośrednio serwerami ESXi ale również samymi maszynami wirtualnymi rozlokowanymi bezpośrednio na Hostach ESXi. vCenter Server można zainstalować na obsługiwanej wersji systemu Windows lub można użyć wstępnie skonfigurowanej wersji systemu Linux znanej jako vCenter Server Appliance . vCenter Server jest wymagany dla niektórych zaawansowanych funkcji vSphere, takich jak vSphere High Availability, vSphere Fault Tolerance, vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware vSphere vMotion i VMware vSphere Storage vMotion.


Poznaj komponenty instancji vCenter:

 • Sphere Client i vSphere Web Client – oba narzędzia mogą być używane do zarządzania serwerem vCenter.
 •  vSphere Web Client to zalecany sposób zarządzania hostem ESXi, gdy host jest zarządzany przez vCenter Server.
 • Baza danych vCenter Server – przechowuje pozycje zapasów, role zabezpieczeń, pule zasobów, dane dotyczące wydajności i inne informacje. Oracle i Microsoft SQL Server są obsługiwanymi bazami danych dla vCenter Server.
 • vCenter Single Sign-On (SSO) – umożliwia uwierzytelnianie w wielu repozytoriach użytkowników, takich jak Active Directory lub Open LDAP.
 • Zarządzane hosty – hosty ESXi i odpowiadające im maszyny wirtualne.

VMware ESXi

ESXi jest najważniejszą częścią vSphere. ESXi to serwer wirtualizacji typu 1. Host ESXi uruchamia i administruje maszyny wirtualne oraz zarządza zasobami fizycznej maszyny dla wszystkich maszyn wirtualnych. Zespoły IT są pod stałą presją, aby sprostać zmieniającym się trendom rynkowym i podwyższonym wymaganiom klientów. Jednocześnie muszą rozciągać zasoby IT, aby obsługiwać coraz bardziej złożone projekty. Na szczęście ESXi pomaga zrównoważyć potrzebę zarówno lepszych wyników biznesowych, jak i oszczędności IT.

Poznaj możliwości EXSi:

 • Skonsolidowanie sprzętu, aby zwiększyć wykorzystanie pojemności.
 • Zwiększenie wydajności, aby uzyskać przewagę nad konkurencją.
 • Usprawnienie administracji IT dzięki scentralizowanemu zarządzaniu.
 • Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjne.
 • Minimalizacja zasobów sprzętowych potrzebnych do uruchomienia wirtualizacji, co oznacza większą wydajność. • Chroń wrażliwe dane maszyny wirtualnej dzięki zaawansowanym funkcjom szyfrowania. Dostęp oparty na rolach upraszcza administrację, a obszerne rejestrowanie zapewnia łatwiejszą analizę w przypadku wystąpienia problemów
 • Uzyskaj wsparcie dla szerokiego ekosystemu dostawców sprzętu OEM, partnerów usług technologicznych, aplikacji i systemów operacyjnych dla gości.
 • Zarządzaj codziennymi operacjami administracyjnymi za pomocą wbudowanego nowoczesnego interfejsu użytkownika opartego na standardach HTML5. Klientom, którzy chcą zautomatyzować swoje operacje, VMware oferuje zarówno interfejs wiersza poleceń vSphere, jak i przyjazne dla programistów interfejsy API oparte na REST.

Główne cechy ESXi :

 • Dzięki zaledwie 150 MB powierzchni, ESXi pozwala zrobić więcej za mniej, jednocześnie minimalizując zagrożenia bezpieczeństwa dla hiperwizora.
 • Dostosuj aplikacje o dowolnym rozmiarze. Skonfiguruj maszyny wirtualne do 128 wirtualnych procesorów, 6 TB pamięci RAM i 120 urządzeń, aby zaspokoić wszystkie potrzeby aplikacji. Sprawdź limity poszczególnych rozwiązań, aby upewnić się, że nie przekraczasz obsługiwanych konfiguracji dla swojego środowiska. Dowiedz się więcej o maksymalnych wartościach konfiguracji .


© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit