Wirtualizacja

Wirtualizacja polega na utworzeniu wirtualnego środowiska komputerowego, stanowi ono przeciwieństwo środowiska fizycznego. Wirtualizacja często obejmuje wygenerowane komputerowo wersje sprzętu, systemów operacyjnych, urządzeń magazynujących itp. Dzięki temu organizacje mogą podzielić na partycje jeden komputer fizyczny lub serwer, tworząc kilka maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne mogą niezależnie wchodzić w interakcje. Mogą mieć też zainstalowane różne systemy operacyjne i aplikacje, ale współużytkować zasoby jednego komputera-hosta.

VmWare

Wirtualizacja czas start

jedno z najpopularniejszych oprogramowań do wirtualizacji. Jest ono popularne do tego stopnia, że stało się niejako synonimem wirtualizacji. Mówimy wirtualizacja, myślimy VMware.VMware oferuje szereg profesjonalnych narzędzi, umożliwiających:


wirtualizację desktopów,wirtualizację serwerów,zarządzanie wirtualnym środowiskiem,zarządzanie rozwiązaniami cloud computing.


VMware to jedno z najpopularniejszych oprogramowań do wirtualizacji. Oferuje szereg profesjonalnych narzędzi, między innymi:

  • VMware ESX Server
  • Sphere Client i vSphere Web Client
  • vCenter Server
  • vCenter Single Sign-On (SSO)

Hyper-V

Wbudowane narzędzie Windows

Windows wyposażył swoje systemy serwerowe w opcję wirtualizacji systemów. W systemach Microsoftu umożliwia nam to wbudowane narzędzie – Hyper-V. Dzięki niemu możemy stworzyć kilka maszyn wirtualnych na jednym serwerze. Po zakupie licencji serwerowych mamy bezpłatny dostęp do tego narzędzia składnikowego systemu Windows. Dzięki wirtualizacji możemy wygospodarować miejsc dla kluczowych usług na osobnych maszynach co poprawia bezpieczeństwo, uniemożliwia interakcję po localhoscie oraz zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczne serwery, obniżając tym samym koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą serwerową

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit