Microsoft Azure

Jedna platforma, wiele aplikacji. Funkcjonalności platformy umożliwiają uruchamianie maszyn wirtualnych, baz danych SQL czy tworzenie kopii zapasowych zasobów. Dzięki wykorzystaniu Azure w swojej firmie możesz zapomnieć o problemach związany z fizycznym sprzętem czy awariach. Możesz skupić swoją uwagę na rozwoju firmy, a kwestie techniczne pozostawić nam.

Windows Virtual Desktop 

Uzyskaj dostęp do pulpitu i aplikacji systemu Windows 10 z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. 

Bez względu na typ urządzenia (Windows, iOS, Android, Mac czy też inne urządzenie z klientem internetowym z protokołem HTML5) możesz zastosować model typu „przynieś własne urządzenie” (bring-your-own-device, BYOD) i zdalnie połączyć się ze środowiskiem firmowym za pomocą usługi Windows Virtual Desktop. Działy IT mogą wybrać dowolną maszynę wirtualną platformy Azure, która spełnia potrzeby ich zespołu i wykorzystać przewagę, jaką daje system Windows 10 w wersji wielosesyjnej oferowany wyłącznie na platformie Azure. W wielosesyjnej wersji systemu Windows 10 możesz bez trudu uruchamiać wiele współbieżnych interaktywnych sesji z użytkownikami w ramach tego samego wdrożenia i zyskać większe oszczędności. 

Maszyny wirtualne 

Optymalizacja infrastruktury i oszczędność pieniędzy 

Przeprowadź migrację obciążeń biznesowych oraz obciążeń krytycznych dla działalności na platformę Azure i zwiększ wydajność operacyjną. Uruchom oprogramowanie SQL Server, SAP i Oracle® oraz aplikacje o wysokiej wydajności obliczeń w usłudze Azure Virtual Machines. Wybierz swoją ulubioną dystrybucję systemu Linux lub Windows Server. Wdrażaj maszyny wirtualne liczące nawet 416 procesorów wirtualnych i 12 TB pamięci. Uzyskaj do 3,7 mln operacji we/wy w magazynie lokalnym na sekundę dla każdej maszyny wirtualnej. Korzystaj z sieci Ethernet o maksymalnej przepustowości 30 Gb/s i pierwszego wdrożenia w chmurze sieci InfiniBand 200 Gb/s. 

Ograniczaj koszty — nawet o 72% w porównaniu do cen w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — korzystając z cen terminowych odstępnych w usłudze Azure Reserved Virtual Machine Instances. Używaj ponownie swoich licencji lokalnych do uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure za pomocą Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure oraz łącz wystąpienia zarezerwowane z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić nawet 80% wydatków. Skorzystaj z cen bieżących usług Azure Virtual Machines i VMSS, aby uruchamiać nieprzerwane obciążenia według stawek z dużymi rabatami w porównaniu ze stawkami zgodnymi z rzeczywistym użyciem. Optymalizuj wydatki na chmurę przy użyciu usługi Azure Cost Management. Uzyskaj dodatkowe trzy lata bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 podczas migracji na platformę Azure. 

Azure Backup 

Uproszczenie ochrony danych przy użyciu wbudowanych rozwiązań z zakresu zarządzania na dużą skalę 

Usługa Azure Backup to ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure. 

Nunc eu ullamcorper orci. Quisque eget odio ac lectus vestibulum faucibus eget tortor. Nulla facilisi. Duis aliquet egestas purus in blandit.

Usługa Pliki systemu Azure 

W pełni zarządzane bezserwerowe udziały plików

Korzystaj z w pełni zarządzanych udziałów plików w chmurze, dostępnych za pośrednictwem protokołów SMB i NFS będących standardem branżowym. Udziały plików platformy Azure można instalować współbieżnie za pomocą chmurowych lub lokalnych wdrożeń systemów Windows, Linux i macOS. Udziały plików platformy Azure mogą być buforowane również w systemach Windows Server za pomocą usługi Azure File Sync w celu zapewnienia szybkiego dostępu blisko miejsca, w którym dane są używane. 

W pełni zarządzane udziały plików w chmurze, dostępne za pośrednictwem protokołów SMB i NFS. 

Udziały plików platformy Azure można instalować współbieżne według chmurowych lub lokalnych wdrożeń systemów Windows, macOS i Linux. Pliki można udostępniać między aplikacjami uruchomionymi na maszynach wirtualnych za pomocą dobrze znanych interfejsów API systemu Windows lub interfejsu API REST usługi Pliki. Ponadto usługa Azure File Sync pozwala na buforowanie i synchronizację udziałów plików platformy Azure na serwerach systemu Windows na potrzeby dostępu lokalnego. 

Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup 

Zabezpiecz się

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe z użyciem zabezpieczającego numeru PIN w witrynie Azure Portal. Podejrzane działania związane z kopiami zapasowymi w chmurze generują powiadomienia, a kopie zapasowe usunięte bez autoryzacji są zachowywane przez maksymalnie 14 dni, przy czym dane są domyślnie zaszyfrowane. 

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit