VMware Cloud

Twórz, uruchamiaj, zarządzaj, łącz i chroń wszystkie aplikacje w dowolnej chmurze. Rozwiązania multi-cloud firmy VMware zapewniają model obsługi chmury dla wszystkich aplikacji. Wdrażanie dowolnej aplikacji w dowolnej chmurze. Uzyskaj dostęp do rozwiązań dostarczanych jako usługa przez AWS (preferowanego partnera VMware w chmurze publicznej dla wszystkich obciążeń opartych na vSphere), Platformy Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud i ponad 170 innych partnerów VMware Cloud Verified na całym świecie.

Płynna integracja środowiska VMware 

z platformą Azure 

Łatwo przenieś obciążenia VMware na platformę Azure i zwiększ swoją produktywność dzięki elastyczności, skalowalności i szybkim cyklom aprowizacji. Twórz i przeglądaj maszyny wirtualne vSphere w witrynie Azure Portal za pośrednictwem wywołań interfejsu API lub interfejsu wiersza polecenia. Automatyzuj wdrożenia i korzystaj z logowania jednokrotnego. Zwiększ możliwości swoich obciążeń dzięki całej gamie usług platformy Azure do obsługi obliczeń, monitorowania, kopii zapasowych, baz danych, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. 

&

Wykorzystanie istniejących inwestycji w oprogramowanie VMware z platformą Azure 

Uzyskaj dostęp na żądanie do dodatkowej pojemności przy konsolidowaniu, wycofywaniu lub rozszerzaniu istniejących centrów danych. Przejdź bezproblemowo na platformę Azure z wykorzystaniem technologi HCX oprogramowania VMware i zarządzaj środowiskiem za pomocą narzędzi VMware,które już znasz: vSphere Client, NSX-T, Power CLI lub dowolnego popularnego łańcucha narzędzi DevOps. Zapewnij ciągłość operacyjną podczas ponownego wdrażania aplikacji opartych na oprogramowaniu vSphere na platformie Azure i uniknij złożoności związanej z refaktoryzacją aplikacji. 

Wdrażaj na dedykowanej infrastrukturze platformy Azure w chmurze 

Korzystaj z platformy operacyjnej oraz infrastruktury zaplecza platformy Azure do natywnego uruchamiania platform vSphere, vSAN i NSX-T oprogramowania VMware w dużej skali. Pozbądź się problemów związanych z zakupem i wdrażaniem sprzętu oraz zarządzaniem nim — uruchamiaj obciążenia we w pełni zarządzanej infrastrukturze platformy Azure z jedną dzierżawą i bez systemu operacyjnego. Korzystaj z różnych opcji łączności, takich jak usługi Azure ExpressRoute, i szyfruj dane magazynowane oraz dane przesyłane, używając chronionych i szybkich połączeń o małym opóźnieniu. 

Obciążenia Microsoft są zoptymalizowane pod kątem platformy Azure 

Azure to najpopularniejsza chmura dla systemu Windows Server i programu SQL Server. Korzystaj z inteligentnych zabezpieczeń, bezproblemowych funkcji hybrydowych i wyjątkowych oszczędności na platformie Azure. Dołącz do klientów reprezentujących firmy różnej wielkości, którzy zaufali platformie Azure w zakresie swoich obciążeń systemu Windows Server i programu SQL Server. Ostatnie badanie przeprowadzone przez firmę Microsoft wykazało, że klienci biznesowi, którzy rozważają migrację do chmury w przypadku systemu Windows Server, są o 30 procent bardziej skłonni wybrać platformę Azure. 

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit