Outsoursing IT

Rozwój informatyczny zwiększa uzależnienie biznesu od coraz powszechniejszych systemów IT. Procent firm, dla których informatyzacja to codzienność będzie stale rósł, a dla większości z nich obecnie jest to już niezbędny

wymóg. Posiadanie wykwalifikowanego informatyka to etat, który jest kosztowny oraz który poprzez urlopy i zwolnienia lekarskie nie gwarantuje ciągłości obsługi. Częsta rotacja na stanowisku informatyka, spowodowana dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów, skutkuje dodatkowo niekończącymi się poszukiwaniami pracowników oraz inwestycjami w szkolenia. Outsourcing IT to często najlepsze rozwiązanie dla firmy. Mniejsze koszty, rozliczenia za pomocą faktury VAT, umowy SLA, zachowanie poufności, ciągłość pracy to bezsprzeczne zalety tego

rozwiązania.


Obsługa informatyczna firm

Nasza firma zajmuje się przede wszystkim wsparciem informatycznym dla firm. Nie ma dla nas znaczenie na jakich systemach pracuje twoja firma oraz jaką infrastrukturę informatyczną posiada. Każdy klient posiada wiele indywidualnych cech, które podczas obsługi należy poznać i na ich podstawie wypracować odpowiednie procedury obsługi.

W ramach wsparcie oprócz bieżącej obsługi doradzamy w zakresie bezpieczeństwa IT proponując rozwiązania gwarantujące ciągłość pracy oraz zabezpieczenia przed ewentualną utratę danych.

Umowy SLA

Usługi świadczymy na podstawie umowy SLA gwarantując odpowiedni poziom świadczonego wsparcia. Każda umowa jest indywidualnie dostosowywana do konkretnego klienta. Zakres wsparcia zawiera określone czasy reakcji na powstałe zdarzenia oraz gwarantowany czas usunięcia usterki, awarii. Umowa SLA przenosi odpowiedzialność za ciągłość pracy Państwa firmy na nasz zespół specjalistów.

Dzięki zawarciu umowy otrzymują Państwo: 

 • Bieżące wsparcie informatyczne
 • Bieżące zaktualizowanie oprogramowania systemowego oraz użytkowego
 • Natychmiastowa reakcja na zgłoszenie dzięki zdalnemu dostępowi do całej infrastruktury IT
 • Usuwanie usterek, błędów w przewidzianym umową czasie reakcji. 
 • Archiwizacja systemów oraz kluczowych danych firmy
 • Konsultacje z zakresu obsługi systemów
 • Stały monitoring infrastruktury informatycznej
 • Cykliczne wizyty w obiekcie w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii
 • Dostęp do bazy wiedzy doświadczonego zespołu specjalistów
 • Merytoryczne wsparcie przy wyborze systemów uraz urządzeń związanych z IT
 • Kompleksowe oferty na urządzenia i oprogramowanie
 • Miesięczne raportowanie wszystkich zgłoszeń 

Administrowanie

Infrastruktura serwerowa i sieci

Obsługa informatyczna to nie tylko stacje robocze ale przed wszystkim infrastruktura serwerowa. Odpowiednie zarządzanie infrastrukturą serwerową to gwarancja stabilności całego systemu. Zajmujemy się administracją serwerów opartych na systemach Windows Serwer oraz Linux. Administrujemy serwerami: baz danych, domen Active Directory, dostępu oraz plików. Zarządzamy Hostami maszyn wirtualnych opartych na Vmware ora Hyper-v, serwerami backupów np. Veeam. Zarządzanie to również wdrażanie nowych rozwiązań, wymiana lub instalacja nowego sprzętu oraz niezbędna konfiguracja.

Równorzędne znaczenie w całej infrastrukturze informatycznej stanowią urządzenia sieciowe. Każdy komputer, serwer oraz urządzenia peryferyjne tworzą integralną sieć. Prawidłowa konfiguracja sieci oraz wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń gwarantują ciągłość oraz komfort pracy ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Zajmujemy się analizą całej sieci od urządzeń brzegowych do stacji końcowych. Tworzymy oraz konfigurujemy nowe instalacje sieciowe. Konfigurujemy oraz zabezpieczamy dostęp zdalny do zasobów firmy.

Audyty Bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyty bieżących instalacji i konfiguracji systemów IT oraz konfiguracji sprzętu i sieci. Analizujemy wszystkie wdrożone rozwiązania pod kątem poprawności oraz bezpieczeństwa. Przedstawiamy propozycję optymalizacji systemu, procedur oraz bezpieczeństwa danych oraz ciągłości pracy.

© 2020 MSP IT sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By MSP IT