Outsourcing IT

Outsourcing IT to całościowa obsługa informatyczna Twojej firmy. Korzystając z zewnętrznego wsparcia, masz stały dostęp do wyspecjalizowanej kadry IT – bez konieczności zatrudniania etatowych pracowników. Optymalizujesz koszty i wygodnie rozliczasz się na podstawie FV. Ciągłość pracy i najwyższy poziom usługi gwarantuje umowa SLA.

Informatyzacja przedsiębiorstw jest dzisiaj standardem. Obsługa systemów IT wymaga jednak specjalistycznej wiedzy. Zatrudnienie specjalisty IT wiąże się ze stałymi, wysokimi kosztami i procedurami kadrowo-płacowymi. Jednocześnie nie gwarantuje ciągłości obsługi (urlopy, zwolnienia, rotacja).

Optymalnym rozwiązaniem problemu deficytu kadrowego, kosztów związanych z etatem i ryzyka przestojów w pracy, jest outsourcing IT.

Obsługa informatyczna firm

W ramach outsourcingu IT zapewnimy Twojej firmie wszechstronne wsparcie informatyczne. Obsługujemy dowolne systemy i każdą infrastrukturę.

Oprócz bieżącej obsługi, doradzamy w zakresie bezpieczeństwa IT, proponując takie rozwiązania, które gwarantują ciągłość pracy i ochronę danych przed ewentualną utratą. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Wnikliwie badamy specyfikę środowiska pracy i na tej podstawie przygotowujemy odpowiednie procedury obsługi.

Ciągłość pracy

gwarantowana umową SLA

Usługi świadczymy na podstawie umowy SLA (Service Level

Agreement), która przenosi na nas odpowiedzialność za ciągłość

pracy w Twojej firmie oraz gwarantuje stały, odpowiedni poziom

wsparcia.

Każda umowa zostaje indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta i

specyfiki wdrożonych rozwiązań IT. Określa ona m.in. czasy

reakcji na powstałe zdarzenia oraz gwarantowany czas usunięcia

usterki/awarii.

Outsourcing IT z umową SLA standardowo gwarantuje:

 • Bieżące wsparcie informatyczne
 • Bieżące zaktualizowanie oprogramowania systemowego oraz użytkowego
 • Natychmiastowa reakcja na zgłoszenie dzięki zdalnemu dostępowi do całej infrastruktury IT
 • Usuwanie usterek, błędów w przewidzianym umową czasie reakcji. 
 • Archiwizację systemów oraz kluczowych danych firmy
 • Konsultacje z zakresu obsługi systemów
 • Stały monitoring infrastruktury informatycznej
 • Cykliczne wizyty w obiekcie w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii
 • Dostęp do bazy wiedzy doświadczonego zespołu specjalistów
 • Merytoryczne wsparcie przy wyborze systemów uraz urządzeń związanych z IT
 • Tworzenie ofert na urządzenia i oprogramowanie
 • Miesięczne raportowanie wszystkich zgłoszeń 

Administrowanie

Infrastruktura serwerowa i sieci

Obsługa informatyczna obejmuje nie tylko stacje robocze, ale

również infrastrukturę serwerową. Zapewniamy administrację

serwerów opartych na systemach Windows Serwer i Linux.

Administrujemy serwerami: baz danych, domen Active Directory, dostępu oraz plików. Zarządzamy hostami maszyn wirtualnych opartych na Vmware i Hyper-v oraz serwerami backupów (np. Veeam). Wdrażamy nowe rozwiązania oraz zajmujemy się wymianą/instalacją nowego sprzętu wraz z konfiguracją.

Zapewniamy analizę całej sieci: komputerów, serwerów i urządzeń peryferyjnych. Tworzymy i konfigurujemy nowe instalacje sieciowe. Ustawiamy i zabezpieczamy dostęp zdalny do zasobów firmy.

Odpowiednie zarządzanie infrastrukturą serwerową i sieci gwarantuje stabilność działania całego systemu, ciągłość i komfort pracy oraz pełne bezpieczeństwo danych.

Audyty Bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyty bieżących instalacji i konfiguracji systemów IT oraz konfiguracji sprzętu i sieci.

Analizujemy wszystkie wdrożone rozwiązania IT pod kątem poprawności działania i bezpieczeństwa. Na podstawie wyników audytu, przedstawiamy propozycje optymalizacji systemu, procedur, bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy. Możemy też od razu wdrożyć wszystkie proponowane zmiany.

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit