Fortigate od Fortinet

Czy wiesz jak zabezpieczyć swoją firmę przed cyberatakami? Jak uchronić setki danych przed zaszyfrowaniem?

Jak odeprzeć próby zawirusowania systemu? Jest to bardzo ważny wątek w tworzeniu porządnego systemu informatycznego. Jego odpowiednie zabezpieczenie i zaangażowanie oprogramowania antywirusowego zminimalizuje ryzyko podatności na ataki z wykorzystaniem sieci, które coraz częściej dotykają nasze zasoby firmowe.

Fortigate Firewall

Ochrona przed nieporządanym ruchem sieciowym

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS, filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą procesorów FortiASIC przyspieszając wykrywanie złośliwego oprogramowania.

Ochrona przed nieporządanym ruchem sieciowym

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z kompleksowym zestawem funkcji

bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS, filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą procesorów FortiASIC przyspieszając wykrywanie złośliwego oprogramowania.

Intrusion Prevention IPS

Wykryj zagrożenie zanim do Ciebie dotrze

Wykryj zagrożenie zanim do Ciebie dotrze

Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero

pojawiającymi się zagrożeniami. Oprócz wykrywania zagrożeń na podstawie sygnatur IPS wykrywa również anomalie które mogą być zgodne z profilem ataku. Zespół badawczy Fortinet analizuje, identyfikuje i klasyfikuje podejrzane zachowania pojawiające się w sieci dzięki czemu generowane są nowe sygnatury włączane do pakietu aktualizacji FortiGuard.

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero pojawiającymi się zagrożeniami. Oprócz wykrywania zagrożeń na podstawie sygnatur IPS wykrywa również anomalie które mogą być zgodne z profilem ataku. Zespół badawczy Fortinet analizuje, identyfikuje i klasyfikuje podejrzane zachowania pojawiające się w sieci dzięki czemu generowane są nowe sygnatury włączane do pakietu aktualizacji FortiGuard.

Antywirus / Antyspyware

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Kontrola zawartości zabezpiecza przed złośliwym kodem, spyware, robakami i innymi rodzajami złośliwego oprogramowania, które może zainfekować infrastrukturę sieci wraz z urządzeniami końcowymi. Możliwość kontroli ruchu pochodzącego z aplikacji, zapewnia że zagrożenia ukryte w treści pochodzącej od zaufanej aplikacji są identyfikowane i usuwane z strumienia danych, zanim będą mogły spowodować szkody. FortiGuard Subscription Services zapewnia, że urządzenia FortiGate są na bieżąco aktualizowane sygnaturami.

Kontrola zawartości zabezpiecza przed złośliwym kodem, spyware, robakami i innymi rodzajami złośliwego oprogramowania, które może zainfekować infrastrukturę sieci wraz z urządzeniami końcowymi. Możliwość kontroli ruchu pochodzącego z aplikacji, zapewnia że zagrożenia ukryte w treści pochodzącej od zaufanej

aplikacji są identyfikowane i usuwane z strumienia danych, zanim będą mogły spowodować szkody. FortiGuard Subscription Services zapewnia, że urządzenia FortiGate są na bieżąco aktualizowane sygnaturami.

VPN

Bezpieczne połączenie

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Dzięki SSL i IPsec Fortinet VPN zapewnia bezpieczną komunikację pomiędzy różnymi sieciami i hostami. Obie usługi wspierane są przez dedykowane procesory FortiASIC przyspieszające szyfrowanie i deszyfrowanie transmisji. Usługa FortiGate VPN wymusza pełną kontrolę treści i zabezpieczeń. Dodatkowo usługa VPN poddana jest również kontroli antywirusowej, transmisja badana jest pod względem ataków oraz można przeprowadzić na takiej transmisji filtrację ruchu WEB. Priorytetyzacja ruchu zapewnia optymalizację ruchu krytycznego dla transmisji VPN.

Dzięki SSL i IPsec Fortinet VPN zapewnia bezpieczną

komunikację pomiędzy różnymi sieciami i hostami. Obie usługi wspierane są przez dedykowane procesory FortiASIC przyspieszające szyfrowanie i deszyfrowanie

transmisji. Usługa FortiGate VPN wymusza pełną kontrolę treści i zabezpieczeń. Dodatkowo usługa VPN poddana jest również kontroli antywirusowej, transmisja badana jest pod względem ataków oraz można przeprowadzić na takiej transmisji

filtrację ruchu WEB. Priorytetyzacja ruchu zapewnia optymalizację ruchu krytycznego dla transmisji VPN.

Optymalizacja WAN

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Optymalizacja Wide Area Network (WAN) przyspiesza wymianę informacji pomiędzy oddalonymi geograficznie sieciami, jednocześnie zapewniając kompleksowe skanowanie ruchu. Optymalizacja WAN optymalizuje ruch wychodzący poprzez eliminację powtarzających się pakietów danych tym samym redukując zapotrzebowanie na przepustowość. Poprawiona wydajność aplikacji poprawia dostępność usług oraz zmniejsza zapotrzebowanie na szybkie łącze redukując tym samym koszty operacyjne.

Optymalizacja Wide Area Network (WAN) przyspiesza wymianę informacji pomiędzy oddalonymi geograficznie sieciami, jednocześnie zapewniając kompleksowe skanowanie ruchu. Optymalizacja WAN optymalizuje ruch wychodzący poprzez eliminację

powtarzających się pakietów danych tym samym redukując zapotrzebowanie na przepustowość. Poprawiona wydajność aplikacji poprawia dostępność usług oraz zmniejsza zapotrzebowanie na szybkie łącze redukując tym samym koszty operacyjne.

Inspekcja ruchu SSL

Inspekcja SSL chroni urządzenia końcowe oraz aplikacje przed

ukrytymi zagrożeniami. Inspekcja SSL deszyfruje oraz skanuje ruch zanim zostanie przesłany do miejsca docelowego. Inspekcji może podlegać ruch SSL generowany przez użytkowników końcowych łączącego się do strony CRM, oraz do ruchu przychodzącego web. Inspekcja SSL umożliwia wymuszenie właściwych polityk na zaszyfrowanym ruchu Web zabezpieczając tym samym serwery przed zagrożeniami ukrytymi.

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Inspekcja SSL chroni urządzenia końcowe oraz aplikacje przed ukrytymi zagrożeniami. Inspekcja SSL deszyfruje oraz skanuje ruch zanim zostanie przesłany do miejsca docelowego. Inspekcji może podlegać ruch SSL generowany przez użytkowników końcowych łączącego się do strony CRM, oraz do ruchu przychodzącego web. Inspekcja SSL umożliwia wymuszenie właściwych polityk na zaszyfrowanym ruchu Web zabezpieczając tym samym serwery przed zagrożeniami ukrytymi.

Endpoint NAC

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Endpoint NAC może wymusić na użytkowniku chcącym połączyć się z siecią korporacyjną użycie klienta FortiClient. Endpoint NAC weryfikuje obecność na stacji roboczej FortiClient, aktywność firewall oraz czy antywirus ma zaktualizowane subskrypcje zanim użytkownik uzyska dostęp do sieci.Użytkownicy końcowi niespełniający wymagań lub posiadający aplikacje niezgodne z polityką firmy zostaną poddani kwarantannie lub odesłani do weryfikacji.

Endpoint NAC może wymusić na użytkowniku chcącym połączyć

się z siecią korporacyjną użycie klienta FortiClient. Endpoint NAC weryfikuje obecność na stacji roboczej FortiClient, aktywność firewall oraz czy antywirus ma zaktualizowane subskrypcje zanim użytkownik uzyska dostęp do sieci.Użytkownicy końcowi niespełniający wymagań lub posiadający aplikacje niezgodne z polityką firmy zostaną poddani kwarantannie lub odesłani do weryfikacji.

Data Loss Prevention

DLP wykorzystuje wyrafinowany silnik bazujący na wzorcach do

identyfikacji oraz blokowania wrażliwych danych przesyłanych na zewnątrz sieci nawet w przypadku kiedy aplikacja szyfruje komunikację. Dodatkowo w celu ochrony krytycznych danych, Fortinet DLP umożliwia wykonywanie zaplanowanych audytów badających zgodność z politykami bezpieczeństwa. Fortigate zezwala na konfigurację akcji logowania, blokowania, archiwizacji danych kwarantanny lub banowania użytkowników.

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


DLP wykorzystuje wyrafinowany silnik bazujący na wzorcach do identyfikacji oraz blokowania wrażliwych danych przesyłanych na zewnątrz sieci nawet w przypadku kiedy aplikacja szyfruje komunikację. Dodatkowo w celu ochrony krytycznych danych, Fortinet DLP umożliwia wykonywanie zaplanowanych audytów badających zgodność z politykami bezpieczeństwa. Fortigate zezwala na konfigurację akcji logowania, blokowania, archiwizacji danych kwarantanny lub banowania użytkowników.

Kontrola aplikacji

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopiero


Kontrola aplikacji umożliwia zdefiniowanie oraz wymuszenie polityk dla tysięcy aplikacji bez względu na port jaki wykorzystują do komunikacji. Wysyp aplikacji bazujących na Web 2.0 bombarduje dzisiejszą sieć przez co kontrola aplikacji staje się kluczowa chociażby dlatego że ruch generowany przez aplikacje dla większości urządzeń firewall wygląda tak samo. Kontrola aplikacji fortinet umożliwia kształtowanie oraz inspecję ruchu generowanego przez aplikacje.

Kontrola aplikacji umożliwia zdefiniowanie oraz wymuszenie

polityk dla tysięcy aplikacji bez względu na port jaki wykorzystują do

komunikacji. Wysyp aplikacji bazujących na Web 2.0 bombarduje dzisiejszą sieć przez co kontrola aplikacji staje się kluczowa chociażby dlatego że ruch generowany przez aplikacje dla większości urządzeń firewall wygląda tak samo. Kontrola aplikacji fortinet umożliwia kształtowanie oraz inspecję ruchu generowanego przez aplikacje.

Wirtualne domeny

Technologie zawarte w Firewall Fortinet zapewnia pełną

kontrolę treści oraz ochronę sieci dzięki połączeniu inspekcji pakietów z

kompleksowym zestawem funkcji bezpieczeństwa. Kontrola aplikacji, antywirus, IPS,

filtrowanie Web wraz z wielką bazą zagrożeń, systemem analizy bezpieczeństwa

wspólnie pracują w celu identyfikacju oraz niwelowania. Stworzony z myślą o

bezpieczeństwie system operacyjny FortiOS współpracuje z dedykowaną grupą


Technologia IPS chroni przed bieżącymi oraz dopieroVirtual Domains (VDOMs) umożliwiają pojedynczemu urządzeniu FortiGate funkcjonować jako wiele niezależnych wirtualnych urządzeń FortiGate. Każdy VDOM zawiera swój własny wirtualny interfejs, profile bezpieczeństwa, tablice routingu, administrację, oraz wiele innych funkcji. FortiGate VDOMs redukują złożoność zabezpieczeń poprzez wirtualizację zasobów. Idealne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw oraz dostawców usług.

Virtual Domains (VDOMs) umożliwiają pojedynczemu urządzeniu

FortiGate funkcjonować jako wiele niezależnych wirtualnych urządzeń FortiGate. Każdy VDOM zawiera swój własny wirtualny interfejs, profile bezpieczeństwa, tablice routingu, administrację, oraz wiele innych funkcji. FortiGate VDOMs redukują złożoność zabezpieczeń poprzez wirtualizację zasobów. Idealne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw oraz dostawców usług.

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit