Systemy Antywirusowe

ESET Cloud Administrator

Kontroluj bezpieczeństwo swoich urządzeń dzięki konsoli w chmurze

ESET Cloud Administrator jest usługą skierowaną do firm

posiadających w swoim środowisku nie więcej niż 250 stanowisk.

Dzięki rozwiązaniu możesz zarządzać bezpieczeństwem firmowego

środowiska bez konieczności kupowania, instalowania lub

utrzymywania dodatkowego sprzętu. Dostęp do chmurowej konsoli

ESET Cloud Administrator jest możliwy z dowolnej lokalizacji.

Konfiguracja ESET Cloud Administrator jest prosta, a sama konsola

daje wgląd w stan zabezpieczeń sieci firmowej.

ESET Dynamic Threat Defense

Zapobiegaj zagrożeniom zero-day

dzięki sandboxingowi w chmurze.

ESET Dynamic Threat Defense zapewnia kolejną warstwę ochrony dla

produktów ESET, takich jak ESET Mail Security, czy rozwiązania Endpoint. Do wykrywania nowych, niezidentyfikowanych wcześniej zagrożeń rozwiązanie wykorzystuje technologię sandboxingu w chmurze. Sam sandbox w swoim działaniu korzysta z kilku typów sensorów, które uzupełniają statyczną analizę kodu. Przeprowadzają one dogłębną analizę próbki z wykorzystaniem uczenia maszynowego, introspekcję wewnątrz pamięci i detekcję zagrożeń opartą na analizie behawioralnej

ESET Endpoint

Wielowarstwowa ochrona

Endpoint Protection Platform (EPP) to oprogramowanie zabezpieczające, instalowane na stacjach roboczych,

którego celem jest wykrywanie zagrożeń i dostarczanie wszelkich informacji na temat ewentualnych prób ataków, dając możliwość błyskawicznej reakcji w przypadku wykrycia incydentu.

Rozwiązania typu Endpoint Protection zapewniają wielowarstwową ochronę stacji roboczych, działając w oparciu o wiele technologii. Jako jedyne na rynku umożliwiają skuteczną ochronę przy niemal niezmienionej wydajności chronionego urządzenia i prawidłowym identyfikowaniu zagrożeń

ESET Enterprise

Rozbudowane rozwiązanie typu EDR, z którym

zidentyfikujesz zagrożenia i ataki w swojej sieci firmowej.

ESET Enterprise Inspector to narzędzietypu Endpoint Detection & Response (EDR), służące do identyfikacji nietypowych zachowań i naruszeń bezpieczeństwa firmowej sieci. Rozwiązanie pozwala reagować na zdarzenia, oceniać ich ryzyko, a także podejmować stosowne do sytuacji działania zaradcze. Program w czasie rzeczywistym nadzoruje i ocenia wszystkie czynności wykonywane

w sieci (np. zdarzenia dotyczące użytkowników, plików, procesów, rejestru, pamięci i sieci), a w razie potrzeby umożliwia podjęcie natychmiastowych działań.

ESET File Security

Bezkompromisowe wielowarstwowe rozwiązanie

do ochrony serwerów plikowych

Produkt File Security chroni serwery organizacji przed zagrożeniami. Jest on przeznaczony do instalacji na serwerach w celu ochrony firmowych zasobów przed zainfekowaniem. Współcześnie wiele

firm podejmuje bardzo duże ryzyko, pozwalając użytkownikom na zapisywanie plików w sieci firmowej, nie dbając przy tym o odpowiednie zabezpieczenie współdzielonych zasobów firmowych przed złośliwym

oprogramowaniem. Wystarczy, że jeden użytkownik zapisze złośliwy plik na dysku sieciowym, żeby narazić na ryzyko infekcji pozostałych pracowników, a nawet doprowadzić do zaszyfrowania przez ransomware wszystkich danych organizacji. Rozwiązanie ESET File Security zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami wszystkich serwerów ogólnego przeznaczenia, dysków sieciowych i serwerów wielofunkcyjnych. Pomaga zapewnić ich stabilne

i bezkonfliktowe działanie, minimalizując liczbę koniecznych

restartów oraz związanych z nimi przerw technicznych.

W ten sposób umożliwia utrzymanie ciągłości działania

sieci firmowej i samej firmy.

ESET Secure Authentication

Rozwiązanie do dwuskładnikowego uwierzytelniania z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Pomaga zagwarantować danym należyty poziom ochrony, zgodny

z obowiązującymi przepisami prawa

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MultiFactor Authentication – MFA), nazywanetakże uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (Two-Factor Authentication – 2FA) to metoda uwierzytelniania wymagająca podania dwóch niezależnych informacji w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapewnia o wiele silniejszą ochronę niż tradycyjne hasło statyczne lub kod PIN. Dodanie do tradycyjnego sposobu autoryzacji drugiego, dynamicznego składnika

skutecznie ogranicza ryzyko naruszenia zabezpieczeń powodowanych przez używanie słabych haseł lub ich wyciek. ESET Secure Authentication to proste w obsłudze rozwiązanie pozwalające wdrożyć w firmie, niezależnie od jej wielkości, uwierzytelnianie wieloskładnikowe na etapie logowania do m.in. sieci VPN, pulpitów zdalnych, Office 365, Outlook Web Access czy systemu operacyjnego.

ESET Security Managment Center

Konsola zarządzająca klasy enterprise, współpracująca

ze wszystkimi platformami systemowymi.

ESET Security Management Center jest konsolą webową, która umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym stacji roboczych w sieci firmowej i poza nią. Konsola pozwala na zarządzanie chronioną siecią oraz uzyskiwanie szczegółowych raportów na jej temat

z poziomu dowolnego systemu operacyjnego.

ESET Security Management Center umożliwia sprawowanie kontroli nad wszystkimi warstwami ochrony oferowanymi przez rozwiązania ESET, tj. zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty

wykryte na stacjach roboczych, serwerach, maszynach wirtualnych (bezagentowo) oraz na urządzeniach mobilnych.

ESET Threat Intelligence

Rozbuduj ochronę swojej sieci firmowej – wykorzystuj informacje z wnętrza sieci i te pozyskane z globalnej cyberprzestrzeni.

Usługa ESET Threat Intelligence dostarcza administratorowi

informacji o identyfikowanych w globalnej cyberprzestrzeni atakach

ukierunkowanych, zaawansowanych zagrożeniach (APT) i zero-day oraz

informacji nt. aktywności botnetów, wymierzonych w sieć firmową.

Wykrycie wspomnianych zagrożeń jest trudne, jeśli administrator ma dostęp wyłącznie do informacji zbieranych w sieci lokalnej. ESET Threat Intelligence pomaga filtrować informacje nt. ataków i zagrożeń ukierunkowanych na działanie w danej sieć firmowej, identyfikując i dostarczając informacje najistotniejsze z punktu widzenia danej organizacji.

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit